تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - نفت ونظام پرداخت آن

نفت ونظام پرداخت آن

ارسال در تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1387   02:06 ق.ظ

نوع مطلب :عمومی ،

بخشی از مصاحبه اخیر

 آقای زنگنه مندرج درسایت تابناک که درآن به نظام پرداخت

 وحقوق اداری نفت اشاره شده است .

اصل مصاحبه را در لینک زیر

مطالعه فرمائید

برخی می‌گویند كه صنعت نفت ما در حقیقت «ملی» نشد، بلكه «دولتی» شد؟
زنگنه: اصلا ملی كردن یعنی چه. در همه جهان ملی كردن همین معنی را داشته است. همه جا ملی كردن مساوی بوده است با دولتی كردن. كسی هم تصور دیگری از آغاز درباره ملی كردن نداشت. اصلا بخش خصوصی نداشتیم كه عهده‌دار این كارها شود. هنوز هم نداریم. در كشورهای دیگر هم كه نهضت ملی كردن راه افتاد این گونه نشد.

چرا در كشوری مثل نروژ، همین شركت دولتی استات اویل سهامش وارد بوس شد؟
زنگنه: پس از چهل سال سهامش به بورس رفت. هنوز هم بیشتر سهامش در اختیار دولت است. سهام bp هم به بورس رفت.

حالا ما نباید پس از صد سال سهام شركت نفت را به بورس ببریم؟
زنگنه: خیر. ما هنوز بخش خصوصی قدرتمند نداریم.

نمی‌توانیم ایجاد كنیم؟
زنگنه: فعلا برای فولاد، برق و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها خصوصی كنیم، بعد بیاییم سراغ نفت، معتقدم فعلا دولت باید نفت را اداره كند، ولی با مقررات اقتصادی و غیرسیاسی. صنعت نفت باید در ایران اقتصادی اداره شود؛ همان گونه كه استات اویل و آرامكو اداره می‌شود. نیایند بگویند بر پایه قانون نظام پرداخت هماهنگ، نظام پرداخت نفت باید با آموزش و پرورش یكی باشد، چه ربطی به هم دارند.

همه اینها كارمند دولت هستند دیگر؟
زنگنه: وقتی می‌خواهید شركت نفت را اقتصادی اداره كنید، این گونه نمی‌شود. چون آنچه مهم است میزان درآمدی است كه از آن به دست می‌آورید، نه میزان هزینه.

یك نكته دیگر كه جای سؤال دارد، در پس از انقلاب، راه‌اندازی وزارت نفت بالای سر شركت ملی نفت بود. وظایف اینها هم در خیلی مواقع با هم همپوشانی دارد. به نظرم اینجا جای سؤال هست. به نظر شما این ساختار درست است؟
زنگنه: من اشكالی نمی‌بینم، چون پیش از انقلاب یك اشكال وجود داشت و آن این‌كه،‌ شركت نفت به هیچ جایی پاسخگو نبود. به همین خاطر، حتی پیش از نوشتن قانون اساسی در اوایل سال 58 وزارت نفت تشكیل شد، ولی من اشكالی نمی‌بینم. وقتی كشوری مجلس و دولت دارد، نمی‌توانیم یك بخشی مثل نفت را به گونه‌ای اداره كند كه به مجلس و دولت پاسخگو نباشد.

پس بیاییم همه وظایف شركت ملی نفت را بدهیم به وزارت نفت؟
زنگنه: نمی‌شود؛ این قالب‌ها با هم فرق می‌كند.

شما نخستین وزیری بودید كه پس از انقلاب برای شركت ملی نفت، مدیرعامل تعیین كردید، اما به نظر می‌رسید باز هم خود جناب‌عالی تصمیمات نهایی را می‌گرفتید؟
زنگنه: به عنوان رئیس هیأت مدیره تصمیم می‌گرفتم. جاهایی هم وزیر اختیاراتی داشت. به هر حال به نظرم تشكیل وزارت نفت اتفاق خوبی بود.

چند وقت پیش، برخی می‌خواستند طرحی را به مجلس ببرند كه البته رئیس شركت ملی نفت را مثلا به عنوان یك معاون ببرند زیر نظر رئیس‌جمهور؟
زنگنه: بنا بر قانون اساسی، نمی‌شود رئیس شركت ملی نفت معاون رئیس‌جمهور شود. حتی خیلی‌ها بر سر این‌كه محیط زیست و تربیت بدنی زیر نظر رئیس‌جمهور باشد، بحث دارند. به نظرم مجلس هیچ وقت زیر بار چنین چیزهایی نمی‌رود. چون مجلس می‌خواهد راحت از وزیر سؤال كند یا استیضاح كند.


http://www.tabnak.ir/pages/?cid=11496انتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------