تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - روشی نو در نظام پیشنهادها

روشی نو در نظام پیشنهادها

ارسال در تاریخ : چهارشنبه 3 مهر 1387   04:09 ق.ظ

نوع مطلب :عمومی ،

  
 بسیاری از سازمانها با اجرای نوعی از نظام پیشنهادها تلاش می كنند تا اعضایشان را برای ارائه طرحها و پیشنهادهای بهتر ترغیب كنند. این طرح‌ها و نظرات معمولا در كمیته های رسیدگی به پیشنهادها مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرند. سپس با انتخاب پیشنهادهای مناسب آنها را مورد تشویق قرار می دهند و بعضا آنها را اجرا می كنند.

در نظام پیشنهادهای سنتی همواره تعداد معدودی از افراد نظراتشان را به سازمان ارائه می كنند. به این دلیل و نیز سایر نواقصی كه در اینگونه نظامها وجود دارد، اجرای نظام پیشنهادها با به كارگیری روش‌های مبتنی بر استفاده از ابزار طوفان فكری به عنوان مكملی برای روش‌های پیشین مطرح شده است.

این روشها كه شامل طوفان فكری گروهی، طوفان فكری الكترونیك و طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات می باشند، با اینكه دارای ارتباط وسیعی با نظام پیشنهادهای قبلی هستند، ولی از جنبه های مهمی چون محدودیت زمان، محدودیت مكان، تعداد مشاركت كنندگان وغیره با آنان تفاوت دارند.

در این بین، روش طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات كه موضوع مقاله حاضر است، با در نظر گرفتن محدودیتهای گروههای بزرگ از جمله عدم امكان ملاقاتهای همزمان افراد در این گروهها، سعی در گسترش دامنه طوفان فكری در كل سازمان دارد. این امر موجب می‌شود تا از تمامی نیروهای سازمان برای افزایش كارایی نظام پیشنهادها استفاده شود.  
در روش سنتی اجرای نظام پیشنهادها، معمولا طرح های ارائه شده بندرت در داخل سازمان انتقال می یابند. بدین ترتیب ممكن است پیشنهادهای خوب به صورت محلی اجرا شوند، در حالی كه در دیگر بخشهای سازمان ناشناخته باشند. همچنین بنا به دلایلی چون محدودیت ظرفیت ادراكی گروههای بررسی كننده پیشنهادها، مهارتهای ضعیف ارتباطی پیشنهاد دهندگان و طرح زمان بندی نامناسب، تعدادی از نظرات پیش از وقوع رد می شوند. مجموعه این مشكلات نشاندهنده نقیصه ارتباطی این روشهاست. علاوه بر این تعدادی از نظرات هرگز ارائه نمی شوند. این امر به این دلیل است كه اعضا بیم آن دارند كه نظراتشان نامربوط و غیرمنطقی تلقی شود و اعتبار خود را نزد همكاران از دست بدهند و بدین ترتیب چه بسیار پیشنهادهای مناسبی كه آشكار نمی شوند.

امروزه سازمانها با توجه به محدودیتهای روشهای سنتی به دنبال شیوه‌های كاراتری هستندكه از آن جمله استفاده از روشهای مبتنی بر طوفان فكری در جهت توسعه نظام پیشنهادها در كل سازمان است.

 

طوفان فكری گروهی

طوفان فكری گروهی اولین بار توسط اسبورن معرفی و به عنوان روشی برای تولید ایده در زمینه صنعت و تجارت به كار گرفته شد. ویژگی اساسی این روش چنانكه وی بیان كرده، عبارت است از كمیت بالاتر از كیفیت، وارد شدن در جزئیات عقاید دیگران و فقدان نقد و انتقاد. در این روش فرض بر این است كه همه ایده ها برای سایر شركت كنندگان مشهود است و بدین ترتیب به عنوان یك محرك برای خلاقیت آنان عمل می كند. با وجود معروفیت این روش، تحقیقات نشان می دهد كه طوفان فكری گروهی، فعالیت همزمان افراد به طور همزمان ولی بدون تماس با یكدیگر است. این روش دارای محدودیتهایی به شرح زیر است:

_ بیم ارزیابی: هنگامی ایجاد می شود كه افراد گروه از اینكه پیشنهاد آنها غیر صحیح باشد و در ارزیابی آن توسط دیگران بخصوص مدیران رد شود، نگران هستند و بنابراین از ارائه عقاید خود امتناع می ورزند. این امر باعث كاهش بهره وری گروه می شود. ( Sutton & Hargadon , 1996)

_ اتلاف وقت جمعی: هنگامی كه مسئولیتهای افراد در گروه به طور روشن مشخص نیست یا اینكه افراد برای انجام وضایف خود احساس مسئولیت نمی كنند، رخ می دهد. در نتیجه اعضای گروه عمدا میزان مشاركت خود را محدود و امور را به سایرین واگذار می‌كنند. ( Brown et al. , 1998)

_ توقف تولید ایده: هنگامی رخ می دهد كه هر یك از اعضای گروه منتظر می ماند تا دیگری ایده خود را اعلام كند و سپس پیشنهاد خود را ارائه می دهد. این امر باعث می شود ایده این افراد فراموش شود یا درنظر گرفته نشود. در نتیجه آنها برای جلوگیری از فراموش شدن ایده‌هایشان، به جای مشاركت بیشتر پافشاری بیشتری روی ایده های خود می كنند. ( Dennis et al. , 1996)

 

طوفان فكری الكترونیك

محدودیت‌های روش طوفان فكری گروهی، سازمانها را به سمت روش طوفان فكری الكترونیك هدایت كرد. در روش اخیر، شركت كنندگان در اتاق‌های خاصی قرار می گیرند كه در آنها برای ارائه پیشنهادها و آگاهی از پیشنهادهای اعضای دیگر در سایر اتاقها از شبكه‌ای از كامپیوترهای متصل به هم استفاده می‌شود. همچنین به افراد اجازه داده می شود كه ایده‌ها را به صورت بی نام وارد كامپیوتر كنند و در نتیجه از محدودیت اول روش قبل (بیم ارزیابی) جلوگیری می شود. امكانات وارد كردن اطلاعات در نرم افزارهای كامپیوتری نیز در جهت كاهش محدودیت دوم (اتلاف وقت جمعی) كمك می كند، زیرا كامپیوتر عملكرد نسبی هر فرد را در هر لحظه ارزیابی می‌كند و نشان می‌دهد. در انتها از آنجا كه هر فرد كامپیوتر مخصوص به خود را دارد، امكان مشاركت و ارائه ایده توسط مشاركت كنندگان به‌طور همزمان وجود دارد و بدین ترتیب به میزان زیادی از محدودیت سوم (توقف تولید ایده) نیز كاسته می شود. همچنین مشكلاتی از قبیل بی توجهی به نظرات سایر اعضای گروه و تداخل پیشنهادهایی كه در روش طوفان فكری گروهی وجود دارد، در اینجا مشاهده نمی شود. علاوه بر این مزایایی چون تقسیم مسائل به اجزای كوچكتر (Dennis et al. ,1996)، استفاده از تسهیلات (Offner et al. ,1996)، به كارگیری تشابهات ویژه و مقایسه ها و ایجاد یك بازخورد مناسب (Roy et al. ,1996) نیز در این روش حاصل می گردد. اما با وجود مزایای مذكور، اجماع و توافق كلی بر این روش وجود ندارد و همین امر موجب انجام تلاشهای بیشتر برای یافتن روشی كاراتر به نام طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات شده است.

 

طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات

طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات براساس نتایج حاصل از نمونه اجرایی توسعه یافته قبلی ایجاد شده است و با یك رویكرد درون شبكه ای سعی در ایجاد یك جو خلاق در سازمان دارد. این روش بر مبنای استفاده از گروههای كاری متعدد است كه به صورت متوالی عمل می‌كنند و نتایج حاصل از هر گروه به گروه بعدی منتقل می شود. سپس با همكاری تمامی گروهها نظرات جمع‌آوری شده تركیب می شوند و به صورت یكپارچه در می آیند. در این روش هیچ پیشنهادی نادیده گرفته نمی شود، ولی تا حد ممكن سعی می شود بهترین نظرات انتخاب شوند. این امكان وجود دارد كه افراد به صورت گمنام، پیشنهاد و ایده خود را ارائه كنند و در مقابل مكانیزمی نیز برای اشخاصی كه می خواهند با افراد پیشنهاد دهنده تماس بگیرند، فراهم شده است. بیشتر روالهای مورد استفاده در این روش به طور غیرهمزمان عمل می كنند و نیازی به انجام همزمان همه كارها وجود ندارد. همچنین می توان این ناهمزمانی را در فعالیتهای تمامی زیرگروهها به وجود آورد. این خود یكی از مزایای این روش نسبت به طوفان فكری معمولی است كه در آن برای گروههای بزرگ غیر ممكن بود كه یكدیگر را به طور همزمان ملاقات كنند. (Vreede et al. , 2000)

 

مزایای طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات

_ طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات به نحوی طراحی شده است كه از سطوح معمولی سازمان جریان پیدا می كند و نیاز به یك مكان مجهز و خاص ندارد، این موضوع به نوبه خود موجب می شود كه:

- با حذف نیاز به یك فضای فیزیكی خاص، اجباری برای محدود كردن تعداد شركت كنندگان وجود نداشته باشد.

- بتوان نظام پیشنهادها را در سازمانهای بزرگ كه كارمندان خود را به طور پراكنده در سازمان توزیع كرده اند، مورد استفاده قرار داد، زیرا تنها به این روش است كه تمامی افراد می توانند در ارائه نظرات مشاركت داشته باشند.

- بتوان زمانی كه افراد به انجام وظایف معمول و روزانه خود مشغول و معمولا خلاق تر هستند، نظام پیشنهادها را اجرا كرد. (Robinson & Stern , 1997)

_ در طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات هیچ تمركز و فشاری بر روی گروهها وجود ندارد، آنها مجموعه ای از افراد هستندكه با نظرات یكدیگر به صورت متقابل عمل می كنند و راجع به ایده های بیان شده بحث وتبادل نظر می كنند.

_ در طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات، هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و افراد برای مشاركت در ارائه پیشنهادها نیازی به یك نشست چند ساعته یا یك زمان ویژه ندارند. مشاركت به صورت یك جریان پیوسته و با حضور تمام اعضای سازمان در هر زمان امكانپذیر است.

_ طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات، ارائه نظرات را تنها به یك موضوع خاص یا مسائلی با نوع خاص محدود نمی كند. زیرا زمانی كه هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد، هیچ نیازی هم به محدود كردن شخص برای ارائه نظرات خاص وجود ندارد و به جای آن بسیاری از مشكلات به صورت همزمان و موازی مورد تعقیب قرار می گیرند. (Kanter 1988 , 1997)

 

روش اجرایی طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات

یك روش كلی برای اجرای طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

1) پیشنهاد یا ایده به صورت خلاصه شده از طریق پست الكترونیك كاربران به یك صندوق پستی خاص ارسال می شود.

2) هر چند دقیقه یكبار این صندوق پستی بررسی و پیشنهاد های جدید در حافظه سیستم ذخیره می شود.

3) به هنگام درخواست، سیستم، صفحات وب را به كمك محتویات حافظه اطلاعاتی و به صورت پویا ایجاد می كند.

4) صفحات وب بهنگام شده، به سوی كاربران پس فرستاده می شود و كاربران آن را در مرورگرهای استاندارد خود مشاهده می كنند.

5) چون باید كاربران به ارائه پیشنهادها ترغیب شوند، در متون به هم پیوسته ای كه مربوط به آدرس پستی پیشنهادكنندگان است، فرم هایی ایجاد می شود تا كاربران دیگر بتوانند نظرات و توضیحات مورد نظر را به آن اضافه كنند.

6) پیامهای ارائه شده توسط كاربران در مورد ایده، به صفحه وب اصلی بر می‌گردد.

7) سپس این پیامها برای پیشنهاد دهنده ارسال می شود.

8) پیشنهاد دهنده از میان كسانی كه با او ارتباط برقرار كرده اند، آنهایی راكه اطلاعات كاملتری داده اند، انتخاب می كند و با آنها وارد یك گفتگوی مستقیم می شود.

این مراحل در شكل شماره یك نشان داده شده است.

 

ارزیابی روشهای مختلف طوفان فكری

گروهی از پژوهشگران با پیشنهاد اینكه عملكرد روشهای طوفان فكری باید به صورت برایند منافع حاصل از اجرای فرایند و هزینه های فرایند در نظر گرفته شود، نمایی سودمند برای ارزیابی عملكرد اینگونه روشها ایجاد كرده اند. البته به نتایج اینگونه ارزیابی نباید همچون حقایق علمی نگریست، بلكه باید از آن به عنوان یك تخمین نادقیق اما سودمند برای تخمین میزان توانایی روشهای مورد نظر استفاده كرد. (Pinsonnealt et al. , 1999) مطابق این روش، معیارهای ارزیابی به دو گروه عمده منافع فرایند و هزینه های فرایند كه هر كدام دارای عواملی به شرح زیر هستند تقسیم می شوند.

 

الف) منافع فرایند

_ تفكیك وظیفه ها: تقسیم وظایف به وظایف فرعی باعث افزایش بهره وری می‌شود.

_ هم نیروزایی/ برانگیختگی ذهنی: فرا‌خواندن ایده های جدید از طریق ایجاد روابط و دریافت آن توسط افراد.

_ یادگیری مشاهده ای: این عامل نشان می‌دهد كه اعضا می توانند بهترین عملكردها را الگو قرار دهند و یاد بگیرند و به این ترتیب بهره وری را افزایش دهند.

_ تشخیص اجتماعی (به رسمیت شناختن اجتماعی): افراد می خواهند كه كمك هایشان توسط دیگران به رسمیت شناخته شود.

_ وظیفه مداری: متمركز شدن بر روی وظیفه های خاص به جای تاكید بر یكپارچه سازی، بهره وری را بهبود می‌بخشد.

_ شوق آوری/ بر انگیختگی: این جنبه مربوط به گروههایی است كه افراد را به عملكرد بهتر تحریك می كنند.

 

كاربرد نظام پیشنهادها برپایه فناوری اطلاعات، دارای این پیش فرض است كه همواره فرهنگی باز و مشاركتی در سازمان وجود دارد و این نقیصه ای برای این روش است.

 

ب) هزینه های فرایند

_ توقف تولید ایده: هنگامی كه افراد منتظر دیگران می شوند تا آنها ابتدا ایده های خود را بدهند، باعث می شود كه خود زمان ارائه پیشنهادها را از دست بدهند و این ناتوانی در بیان نظرات باعث كاهش بهره وری می شود.

_ تلاشهای زائد: زمانی كه افراد بسیاری بر روی یك ایده یا ایده های مشابه كار می كنند و از یكدیگر آگاهی ندارند، تلاش بسیار زیادی بدون كسب هیچ گونه منفعت اضافی به هدر داده می شود.

_ مداخله ادراكی: هنگامی رخ می دهد كه افراد به جای ارائه ایده های خودشان، كاملا درگیر پیشنهادهای دیگران باشند.

_ عدم تحرك ادراكی: افراد ممكن است بر افكار خاصی متمركز شوند و به دام آنها بیفتند و از ارائه نظرات جدید باز بمانند.

_ تناسب منفی بهره وری: هنگامی رخ می‌دهد كه اعضای گروه، بهره‌وری فردی را با سطح مبنای پایین تری مقایسه می‌كنند.

_ فشار برای انطباق ادراكی/ یكنواختی: اعضای گروه احساس می كنند كه برای پایبند ماندن به هنجارها و قوانین گروهی یا شراكت در مجموعه مشخصی از ارزشها، در فشار هستند.

_ شخصی سازی موضوعات: هنگامی رخ می دهد كه افراد ایده های مطرح شده را با موضوعات شخصی ارتباط می دهند.

_ تاثیر اجتماعی: اعضای غالب گروه می‌توانند با ایجاد تاثیرات نامعقول و نامناسب باعث ایجاد مشكلاتی در ارائه نظرات سایر اعضای گروه شوند.

_ جلب توجه كردن: در گروههای طوفان فكری الكترونیك كه اعضای آنها در زمان تشكیل و فهرست سازی ایده ها، قادر به توجه به كمكهای دیگران نیستند، رخ می‌دهد.

_ تلاش نكردن برای خلاقیت: اعضای گروههای طوفان فكری الكترونیك، برای تولید نكردن ایده هایی كه قبلا ذكر شده است، بر پیشنهادهای دیگر اعضا متمركز می شوند. این پیشنهادها مانع از رسیدن آنها به ایده های خلاق و اصیل خودشان می شود.

_ پیچیدگی ادراكی: این پیچیدگی به علت نیاز به خواندن، فهمیدن و تفسیر ایده های دیگری به طور همزمان پیش می آید و در گروههای طوفان فكری الكترونیك بیشتر است.

_ پراكندگی ادراكی: هنگامی پیش می آید كه اعضای گروه با خطوط فكری متفاوت مواجه می شوند كه بعضی از این خطوط فكری از موضوع مورد نظر انحراف دارند. این امر عملكرد موفقیت آمیز گروه را مشكلتر می سازد.

 

ارزیابی روش طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات

در ارزیابی طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات با توجه به معیارهای منفعت فرایند می توان به نتایج زیر دست یافت:

طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات از نظر تفكیك وظایف دارای امتیاز مثبت است، چون هیچ مشكلی به صورت ویژه مورد نظر قرار نمی گیرد و افراد می توانند هر موقع كه مناسب دیدند. وظایف خود را منحل كنند. همچنین این روش با كمك گرفتن از عامل دوم یعنی هم نیروزایی توانسته است، زمینه طوفان فكری را به یك ساختار كلی تبدیل كند. اما این روش از نظر عامل سوم كه یادگیری مشاهده‌ای است، امتیازی دریافت نمی كند، زیرا گمنامی در طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات اجازه چنین مشاهداتی را به افراد نمی دهد. اگرچه طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات عرضه پیشنهاد به صورت گمنام را تسهیل می كند، اما مكانیزمی را نیز برای تماس با پیشنهاد كننده گمنام فراهم می سازد. این نكته سبب می شود كه صاحب ایده های خوب مورد تحسین قرار گیرد و همچنین تعداد كمكهای هر فرد نیز مشخص شود و بدین ترتیب اغلب پیشنهاد دهندگان به طور دوره ای مورد بازشناسی قرار می گیرند. بنابراین این روش از نظر عامل چهارم نیز دارای امتیاز مثبت است. همچنین كاربرد بدون نام و پیوسته این روش باعث تمركز بیشتر روی وظیفه می شود و از نظر وظیفه مداری نیز دارای امتیاز است. طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات، ایجاد یك هم اندیشی و برانگیختگی ذهنی میان افراد است، بنابراین شامل مزیت ششم نیز می شود. بدین ترتیب در مجموع طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات در ارزیابی عوامل مربوط به منفعت، دارای امتیاز پنج است و تنها عامل سوم كه یادگیری مشاهده ای است را شامل نمی شود.

در ارزیابی طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات با توجه به معیارهای هزینه های فرایند نیز می توان به نتایج زیر دست یافت:

این روش همچون تمامی حالتهای طوفان فكری الكترونیك دچار مشكل توقف تولید ایده نیست. اما شامل هزینه دوم یعنی تلاشهای زائد می شود، زیرا تعداد ایده های بسیار زیادی كه در این روش انباشته می شوند، بررسی درست آنچه كه در دسترس است را با مشكل روبه رو می‌سازد و در نتیجه این امر تلاشهای اضافی را طلب می كند. از آنجاكه روش طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات به چارچوب زمانی خاصی محدود نیست، این روش دچار مشكل مداخله ادراكی نمی شود. عدم تحرك ادراكی نیز تنها مشكل گروههای اسمی است و انتظار نمی رود كه برای طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات یا نظامهای طوفان فكری الكترونیك رخ دهد. مشكل بیم ارزیابی در طوفان فكری الكترونیك بدون نام و طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات كه در هر دو، پیشنهادكنندگان به صورت گمنام نظراتشان را ارائه می دهند، از بین می رود. همچنین چون نشستهای طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات در گروههای بسته یا حتی با كاربران همزمان انجام نمی پذیرد، مشكل تناسب بهره وری منفی به حداقل می رسد. در طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات، هیچگونه فشاری بر روی افراد گروه برای ارائه نظرات وجود ندارد، بنابراین این روش همانند نظامهای طوفان فكری الكترونیك بدون نام دچار عوامل هزینه مانند فشار برای انطباق ادراكی و شخصی سازی موضوعات نمی‌شود. به علاوه در طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات، ارائه بدون نام پیشنهادها باعث می شود، به تمام آنها به طور مساوی رسیدگی شود و هیچ كس در آن اجازه تسلط یافتن نداشته باشد. بنابراین دچار مشكلاتی همچون تاثیر اجتماعی و بیهوده گذرانی جمعی نمی شود. این روش فعالیتی مداوم و پیوسته است و مدت زمان زیادی برای مطالعه دارد، پس از عامل جلب توجه كردن مستثنی است. عامل تلاش برای خلاقیت به علت محدودیتهای زمانی ایجاد می شود و از آنجا كه طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات این محدودیت را ندارد، این هزینه را نیز شامل نمی‌شود. از نظر پیچیدگی ادراكی، این روش با اعطای زمان نامحدودی به دست اندركاران، جبران هر پیچیدگی اضافی را می كند. آخرین عامل هزینه، پراكندگی ادراكی است كه تنها در زمان جستجو و خواندن پیشنهادها در طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات وجود دارد و چون افراد در دنبال كردن هرگونه خط ویژه فكری آزاد هستند، به صورت ناپیوسته رخ می دهد و به عنوان یك عامل منفی در آن محسوب نمی شود. با در نظر گرفتن مطالب فوق می‌توان گفت طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات تنها دارای یك امتیاز منفی است كه با كم كردن این امتیاز منفی از پنج امتیاز مثبت آن، به امتیاز خالص 4+ می‌رسیم. با مقایسه امتیاز این روش با امتیاز خالص سایر روشها این نتیجه حاصل می شود كه طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات دارای برتری قابل توجه نسبت به روشهای دیگر است.

 

محدودیتهای روش طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات

_ در این روش فرض بر این است كه هر فرد در مجاورت محل كارش به یك كامپیوتر دسترسی دارد. این مطلب ممكن است برای بسیاری از كاركنان سازمانهای اروپایی، آمریكای شمالی و ژاپن درست باشد، ولی برای بسیاری از كاركنان در سایر نقاط جهان قابل كاربرد نیست.

_ طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات تنها در محیط های دفتری سازمانها كاربرد دارد.

_ نتایج عملی این روش دارای محدودیت است و نمی توان آن را به كلیه سازمانها تعمیم داد. (Stenmark , 1999)

 

روش طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات، چهار امتیاز از مجموع پنج امتیاز مثبت طوفانهای فكری را دارد.

_ در گروههایی مانند گروههای طوفان فكری الكترونیك احساس تعلق به گروه وجود دارد، این احساس از اینجا ناشی می شود كه افراد به صورت تصادفی انتخاب نشده اند. احساس تعلق به گروه از تصمیمات بی هدف فردی جلوگیری می‌كند. در این گروهها هنگامی كه اعضا پس از پایان جلسه اتاق را ترك می‌كنند. نتایج گرفته شده، به صورت نتایج جمعی تصور می شود، اما این تفاهم و كار گروهی در روش طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات وجود ندارد.

_ از آنجا كه در این روش احساس تعلق به گروه وجود ندارد، هر یك از افراد از اینكه كسی برای سهم آنهادر ارائه پیشنهاد ارزش قائل نشود، احساس نگرانی می كند. این احساس به استفاده از نظامهای پیشنهادی كه مبتنی بر انگیزشهای جزئی است، منتهی می شود. (Stenmark , 1999)

_ كاربرد این روش دارای این پیش فرض است كه همواره فرهنگی باز و مشاركتی در سازمان وجود دارد.

_ در این روش فرض می شود، مشاركت كنندگان زمان نا محدودی در اختیار دارند كه این امر به طور كامل صحیح نیست.

 

نتیجه گیری

استفاده از روش طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات، باعث می‌شود، شركت كنندگان بتوانند پیشنهادهای یكدیگر را مشاهده كنند؛ در حالی كه از وجود یكدیگر نا آگاه هستند و به صورت پراكنده عمل می كنند. نكته آخر بسیار حائز اهمیت است، زیرا كاربران مجبور نیستند جایگاه كاری روزمره خود را ترك كنند و تحقیقات نشان داده كه افراد وقتی در حال انجام كار تعریف شده و روزانه خود هستند، بسیار خلاق‌اند. (Robinson & Stern, 1997)

مجبور كردن افراد به نشستن در اتاقی كه از قبل تعیین شده باعث كاهش بهره وری افراد می شود. یكی از مشكلات حل نشدنی طوفان فكری آن است كه نمی توان تعیین كرد كه افراد چه زمانی در بالاترین حالت خلاقیت خود قرار دارند تا آنان را به جلسه طوفان فكری دعوت كرد. همچنین طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات باعث می شود همه افراد سازمان درگیر فرایند طوفان فكری شوند. فراهم آوردن امكانات كافی برای كلیه افراد جهت تشكیل جلسات طوفان فكری الكترونیك معمولی، حتی در شركتهای كوچك هم مشكل آفرین است. با در نظر گرفتن این محدودیت، حالتی از طوفان فكری الكترونیك پیشنهاد می شود كه در آن افراد سازمان به زیر گروههایی تقسیم می شوند. هر زیرگروه كار خود را به صورت متوالی به زیرگروه بعدی واگذار می كند، مانند مسابقات دو امدادی. طبیعت پراكنده و نا همگام طوفان فكری مبتنی بر فناوری اطلاعات نیاز به امكانات بالا برای برگزاری جلسات را حذف كرده است و باعث می شود تمامی افراد در فرایند طوفان فكری شركت كنند. (Vreede et al. , 2000)

شبكه های كامپیوتری برای افرادی كه فاصله جغرافیایی زیادی دارند، امكان همیاری و همكاری به صورت الكترونیك را فراهم می آورد. بدون اینكه افراد از نظر فیزیكی با یكدیگر بر خورد داشته باشند. چنین امكانی حوزه عملكرد یك گروه را گسترش می دهد. به وجود آوردن ایده گروهی، یك پدیده ادراكی است نه اجتماعی و گروه طوفان فكری الكترونیك مجمو عه ای از افراد است كه در اثر تماس متقابل مجمو عه ای از ایده ها را استنتاج می كنند

 
http://www.edalatkhahi.ir/002889.shtmlانتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------