تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - بهترین شغلها در آمریکا

بهترین شغلها در آمریکا

ارسال در تاریخ : پنجشنبه 29 مهر 1389   12:11 ب.ظ

 

اخیرا گزارشی را خواندم در مورد بهترین شغلها درآمریکا در ده سال آینده از نظر بازار کار که تصمیم گرفتم خلاصه آن را اینجا بیاورم شاید برای هموطنان جالب باشد:

 

1.            مهندس سیستم

متوسط حقوق سالیانه: 87100 دلار

بالاترین حقوق سالیانه: 130000 دلار

پیش بینی افزایش بازار کار طی ده سال آینده: 45%

 

2.            دستیار پزشک

متوسط حقوق سالیانه: 90900 دلار

بالاترین حقوق سالیانه: 124000 دلار

پیش بینی افزایش بازار کار طی ده سال آینده: 27%

 

3.            مدرس کالج

متوسط حقوق سالیانه: 70400 دلار

بالاترین حقوق سالیانه: 115000 دلار

پیش بینی افزایش بازار کار طی ده سال آینده: 23%

 

4.            پرستار

متوسط حقوق سالیانه: 85200 دلار

بالاترین حقوق سالیانه: 113000 دلار

پیش بینی افزایش بازار کار طی ده سال آینده: 23%

 

5.            مدیر پروژه های  نرم افزاری

متوسط حقوق سالیانه: 98700 دلار

بالاترین حقوق سالیانه: 140000 دلار

پیش بینی افزایش بازار کار طی ده سال آینده: 16%

 

6.            حسابدار رسمی

متوسط حقوق سالیانه: 74200 دلار

بالاترین حقوق سالیانه: 138000 دلار

پیش بینی افزایش بازار کار طی ده سال آینده: 18%

 

7.            فیزیوتراپیست

متوسط حقوق سالیانه: 74300 دلار

بالاترین حقوق سالیانه: 98100 دلار

پیش بینی افزایش بازار کار طی ده سال آینده: 27%

 

8.            متخصص امنیت کامپیوتر و شبکه

متوسط حقوق سالیانه: 99700 دلار

بالاترین حقوق سالیانه: 152000 دلار

پیش بینی افزایش بازار کار طی ده سال آینده: 27%

 

9.            تحلیلگر امنیتی

متوسط حقوق سالیانه: 82500 دلار

بالاترین حقوق سالیانه: 115000 دلار

پیش بینی افزایش بازار کار طی ده سال آینده: 15%

 

10.        مدیر فروش

متوسط حقوق سالیانه: 140000 دلار

بالاترین حقوق سالیانه: 239000 دلار

پیش بینی افزایش بازار کار طی ده سال آینده: 10%

نوشته شده توسط رضا مسعودی  | لینک ثابت

http://rmasoodi.blogfa.com/post-20.aspxانتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------