تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - چشم انداز سالمندی و سالمندان در ایران

چشم انداز سالمندی و سالمندان در ایران

ارسال در تاریخ : یکشنبه 30 آبان 1389   12:09 ب.ظ

سالمندی یک فرایند زیستی است که تمام موجودات زنده از جمله انسان را شامل می شود و گذشت عمر را نمی توان متوقف کرد.اما می توان با به کارگیری روش ها و مراقبت های مناسب از اختلالات و معلولیت های پیش روی سالمندان پیشگیری کرد یا آن را به تعویق انداخت تا بتوان ازعمر طولانی و سلامت و رفاه که همواره آرزوی انسان ها بوده و هست ، بهره مند شد.افزایش طول عمر انسان یکی از دستاوردهای مهم دانش امروز بشری است و درحال حاضر نزدیک به یک میلیارد نفر از جمعیت کنونی  جهان را افراد بالای 60 سال سن تشکیل می دهند و برآورد شده که جمعیت گروه سنی 60 سال به بالا تا 25 سال آینده به بیش از 1/2 میلیارد نفر تن خواهد رسید و در حالیکه رشد کل جمعیت جهان 1/7 درصد به ثبت رسیده است ، رشد جمعیت گروه سنی 60 سال به بالا در جهان به  2/5   افزایش می یابد.ژاپن ، ایتالیا و آلمان به ترتیب بیشترین تعداد سالمندان را در خود جای داده در حالیکه امارات متحده ، قطر و کویت کمترین جمعیت سالمندان را دارا هستنند.مساله افزایش رشد جمعیت سالمندان بسیاری از کشورهای پیشرفته ؛ و حتی کشورهای در حال توسعه را از هم اکنون با چالش های متعددی روبه رو کرده و دغدغه خاطری برای نظام های تامین اجتماعی در جهان شده است.ایران ظرف چند سال آینده پیش از آنکه بتواند از بحران ناشی از انفجار جمعیت کودک و نوجوان خارج شود ، با بحران افزایش جمعیت سالمندی دست به گریبان خواهد شد.برآوردهای سازمان ملل حاکی از آن است که تا سال 2050 میلادی یا 40 سال آینده  ، جمعیت سالمندان ایران کشور به 26 میلیون و 390 هزار نفر افزایش می یابد ؛ به عبارت دیگر تا 40 سال آینده جمعیت افراد 60 سال به بالا ، حدود 24 درصد  جمعیت ایران خواهد بود.افزایش جمعیت سالمندان کشور ضرروت بیش از پیش مسوولان را نسبت به امور سالمندان و برنامه ریزی های لازم در این زمینه را آشکار می سازد.امید به زندگی برای مردان و زنان ایرانی در سال 2005 تا 2010 به ترتیب 17 و 18 سال از سوی کارشناسان جمعیتی سازمان ملل رقم خورده است.براساس نتایج سرشماری عمومی سال 1335 خورشیدی در ایران جمعیت افراد 60 سال به بالای کشورمان تنها 3 درصد از کل جمعیت ایران بوده که این رقم براساس نتایج  سرشماری عمومی سال 1375 یعنی پس از 20 سال به بیش از دو برابر ، یا 6/6 درصد افزایش یافته است.براساس نتایج سرشماری سال 1355 میانگین سن جمعیت کشور 17/4 سال بوده و در سال 81 به 22 سال رسیده ، و برآورده شده است که در سال 1425 به حدود 35 سال افزایش پیدا کند که در این حالت دیگر جمعیت جوانی در کشور نخواهیم داشت و این شروع بحرانی است که در 50 سال در صورت عدم برنامه ریزی صحیح ، دچار آن خواهیم شد.سالمندان تنها قشری از مردم به شمار می آیند که شاید تا کنون ذکر کمتری از آنها به میان آمده و " مک کئون "  از دانشمندان برجسته علوم از معدود دانش پژوهانی است که کتابی در مورد سالمندان به رشته تحریر در آورده و در این اثر خود ابراز عقیده کرده است که پیری فرایند تغییرات زیست شناسی ( بیولوژیکی است ) که در نحوه زیست ارگانیسم در طول زمان ظاهر می شود.این تغییر با کاهش نیروی حیاتی و تطبیقی یعنی کاهش قابلیت انطباق فرد با تغییر شرایط ناگهانی و ناتوانی در ایجاد تعادل دوباره همراه بوده و به تدریج دگرگونی هایی را در ساختمان و عمل اعضای مختلف به وجود می آورد.سالمندی سرآغاز یک دوران شکوفایی عقلانی و تجربی است نگاه سالمند به دنیا و مسائل آن عمیق وملایم است و در همین نگاه عمیق آمیخته به صبر و ملایمت است که نقش سالمند و تفاوت های عمده اش با دیگر سنین آشکار می شود.خرد ، علم و تجربه به سالمندان آموخته است تا چگونه با مسایل پیرامون خود برخورد کند ؛ البته در تعریف سالمندی تنها این عبارات به کار برده نمی شوند ، در سوی دیگر چهره ای را می بینیم که غبار خستگی های زمان را بر خود دارد ، کسی که می خواهد فارغ از هیاهو و شتاب به خود ، به زندگی و به دیگران بیاندیشد ، آیا می تواند ، این پرسشی است حائز اهمیت فراوان.آیا سالمند می تواند به دور از هیاهو و آرام درد خستگی را تسکین بخشد و فرصت این را داشته باشد که از دوره سالمندی که دوره جدید زندگی است ، به نحو شایان بهره برد.در ایران قوانین حمایت از سالمندان بطور کلی جامع و کامل نبوده و بسیاری از مشکلات سالمندان کشور با توجه به بافت فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی نادیده گرفته شده اند.براساس آمارهای به دست آمده ر حال حاضر 7 درصد از مجموع سالمندان کشور ؛ اعم از زن و مرد ، به تنهایی زندگی می کنند، 30 درصد با  فرزندان و 70 درصد با همسر و فرزندانشان زندگی می کنند اما 12/8 درصد از زنان سالمند و 2/8 درصد از مردان سالمند تنها زندگی می کنند یعنی 78 زن سالمند در برابر 22 مرد سالمند به صورت مجرد زندگی می کنند.زنان سالمند به دلیل اینکه بطور معمول خانه دار بوده اند ، درصد بیسوادی آنها از مردان بیشتر است ، زودتر خانه نشین شده و در نتیجه از آنجا که وابستگی آنها به خانواده بیشتر بوده و شرایط اجتماعی نیز چندان اجازه کار کردن در جامعه را به آنان نداده است ،  با مرگ همسر و درصورت نداشتن خانواده در دوران سالمندی بیشتر از مردان دچار مشکلات می شوند.براساس آمار 43 درصد زنان سالمند در برابر 40 درصد مردان سالمند از مشکلات تحرکی و جسمانی رنج می برند و مصرف دارو و آرام بخش ها در زنان سالمند 46 درصد و در مردان سالمند 34 درصد است.مطالعات انجام شده نشان می دهد که ازدواج مجدد ، زندگی مشترک و داشتن همدم و مونس نقش تعیین کننده ای در ارتقای سلامت و طول عمر سالمندان داشته و باعث کاهش خطر افسردگی ، انزوا ، مصرف دارو و.. سالمندان می شود.برای دست یابی به سالمندی فعال و سالم باید به تمام ابعاد سالمندی ، بهداشت جسمی و روحی ، مسائل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و معنوی زندگی توجه داشت.از آنجا که بسیاری از بیماری ها و مشکلات دوران سالمندی ناشی از شیوه زندگی نا سالم است ، باید پایه و اساس سلامت سالمندان را با به کار گیری شیوه های صحیح و ارتقای کیفیت زندگی ، پی ریزی کردو به موازات آن ، با دست یازیدن به عوامل موثر اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی و تغذیه در زندگی سالمندان ، در مسیر رسیدن به سالمندی سالم و پویا گام برداشت.بی توجهی به مساله سالمندان در ایران دلایل گوناگونی دارد که مهمترین آن جوان بودن جامعه ایران است و تصور عموم بر این است که همه باید به فکر نسل جوان باشند و در این میان سالمندان فراموش شده اند.فراموش شدن سالمندان شاید امروز چندان جلب توجه نکند اما 15 تا 20 سال آینده که جمعیت سالمندان کشور به نحو چشمگیری افزایش می یابد ، اگر برنامه ریزی دقیق و کاربردی از سوی برنامه ریزان کشور صورت نگیرد در آینده با فاجعه بی ارزشی سالمندان روبه رو خواهیم شد.جمعیت سالمندان کشور اکنون 7 درصد از کل جمعیت ایران است و براساس آمار 40 درصد  از مراجعان به مراکز درمانی و بیمارستان های کشور را سالمندان تشکیل می دهند ؛ یعنی سالمندان 4 برابر سایر اقشار به خدمات درمانی و بهداشتی نیازمندند و این در حالیست که حدود 2 میلیون از جمعیت 5 میلیونی سالمندان ایرانی ، فاقد هر گونه بیمه بوده و به عبارت دیگر تحت پوشش هیچ ساختار بیمه ای ، حمایتی و خدماتی قرار ندارند و 55 درصد از سالمندان کشور علل مراجعه نکردن منظم خود را به پزشک و مراکز درمانی ، نداشتن وضعیت اقتصادی ، مالی مناسب و نداشتن منبع در آمد و مستمری ذکر کرده اند.، نداشتن مستمری و پول و مشکلات مالی کواش اقتصادی مناسب و فقدان درآمد کافی و مشکلات .اشتغال سالمندان به وضعیت اشتغال در کل کشور وابسته است و هنوز بستر اشتغال گروههای سنی فعال در جامعه فراهم نشده است ، بنابراین مساله اشتغال سالمندان در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. بطور کلی آمارهای منتشر شده حکایت از آن می کنند که سالمندان از وضعیت اقتصادی مناسب و مطلوبی برخوردار نیستند.در سال 65 در برابر 11 نفر پرداخت کننده حق بیمه اجتماعی ، یک نفر مستمری بگیر وجود داشت و در سال 75 این رقم به 8 در برابر یک رسیده و بنابر برآور دهای انجام شده از تعداد پرداخت کنندگان روز به روز کاسته می شود و بر تعداد دریافت کنندگان حقوق و مستمری در مقابل افزوده می شود.از آنجا که سطح دریافتی ها به نسبت هزینه ها بالا نمی رود پس مجموع دریافتی از بیمه شدگان که باید به نفع مستمری بگیران از جمله سالمندان مورد استفاده قرار بگیرد ، کاهش می یابد.از طرف دیگر در سال های اخیر ، سرانه مستمری بازنشستگی نسبت به قیمت های جاری و ثابت رو به کاهش است به طوری که دریافتی مستمری بگیران یسکه بیانگر وضع سالمندان نیز می باشد در سال 57 نسبت به سال 60 به حدود یک سوم رسیده است که این مورد به زیان مستمری بگیر، سالمند ان و از کار افتادگان است.نسبت منابع به مصارف سازمان تامین اجتماعی در سال 60 معادل 3/1 بوده ، در سال 75 به 1/6 رسیده و در سال های 78 تا 81 به عدد یک رسیده است که این امر به معنای وارد شدن بیشترین فشار به سالمندان ،  از کارافتادگان و مستمری بگیران است.در ایران امید به زندگی در حال افزایش و دارای سهم بالایی از نسل جوان است ، این مساله در آینده نسبت بازنشستگان و سالمندان را در جامعه زیادی می کند و اگر نسل حاضر در راستای توسعه همزمان اجتماعی و اقتصادی فعال نشود وضع سالمندی مصیب بار تر خواهد شد.

 http://www.bazneshaste.com/www/news_top_view.aspx?titleid=9 &newsid=2971

 انتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------