تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - اثرات اجرای اصل ۴۴ بر صنعت نفت -۲

اثرات اجرای اصل ۴۴ بر صنعت نفت -۲

ارسال در تاریخ : سه شنبه 16 مرداد 1386   04:08 ق.ظ

نوع مطلب :عمومی ،

 

محمد نجف‌زاده ۱۵ خرداد ۱۳۸۶

همانگونه كه ذكر شد در راستای اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بزودی كلیه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد اما بدیهی است موفقیت در این موضوع، در گرو بسترسازی و ایجاد آمادگی در شركتهای مجموعه صنعت نفت و گاز می‌باشد. هرچند بخشی از این آمادگیها كه به داراییهای فیزیكی و سودآوری شركت باز می‌گردد از سوی سازمان خصوصی‌سازی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت اما هنوز جنبه‌های فراوان دیگری وجود دارد كه نیازمند مطالعه و بررسی و انجام اقدامات مقتضی از سوی مدیران و كاركنان صنعت نفت است. واقعیت آن است كه با تغییر در مالكیت شركتهای دولتی و خصوصی شدن آنها، چالشهای جدیدی فرآروی این شركتها و كاركنان آنها قرار خواهد گرفت كه اقدامات انجام شده در طول سالهای آینده می‌تواند این چالشها را به فرصت یا به تهدید تبدیل نماید. اصولاً هدف نگارنده از نگارش این مطالب، ایجاد دلشوره و اضطراب در خادمان صنعت نفت نبوده بلكه ایجاد حس مشترك در خوانندگان برای توجه بیشتر به مخاطرات احتمالی و بهره‌مندی بیشتر از فرصتها خواهد بود.آنچه موجب نگرانی خواهد بود عدم انجام اقدامات مقتضی در زمینه مواردی همانند آنچه در ادامه خواهد آمد می‌باشد: 1- منبع اصلی و سرمایه اساسی صنعت نفت، داراییهای فیزیكی نیست بلكه در واقع نیروی انسانی كارآمد وجه ممیز این صنعت است. ضروری است تا تأثیرات هرگونه واگذاری بر روی نیروی انسانی به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد. 2- برای موفق بودن فرآیند تغییر، باید عوامل مقاوم در مقابل آن را به حداقل رساند. ارائه اطلاعات كامل و شفاف به همكاران در مورد برنامه‌های وزارت نفت در واگذاری بخشهای مختلف صنعت نفت و به ویژه شركتهایی كه در اولویت واگذاری قرار دارند می‌تواند در كاهش این مقاومت مؤثر واقع گردد. همچنین نگرانیهای شاغلین صنعت در مورد ثبات شغلی، وضعیت پرداخت حقوق و مزایا و ..... باید به نحو مقتضی برطرف گردد. تجارب كشورهای توسعه یافته دنیا نشان می‌دهد كه تحقق خصوصی سازی در گرو شكل‌گیری نهادهای لازم در اقتصاد غیر دولتی است 3- شركتهای دولتی برای آنكه بتوانند در شرایط رقابتی موفق باشند باید خود را جهت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و آماده‌سازی منابع انسانی برای پذیرش مسؤولیتها و وظایف جدید آماده سازند كه این كار از طریق ایجاد و تقویت نظام واقعی ارزیابی عملكرد و تقویت نظام آموزش میسر خواهد بود. 4- در حال حاضر شركتهای زیرمجموعه صنعت نفت به اتكای روشها، مقررات و نظرات مشورتی كه از سوی بدنه قوی كارشناسی موجود در ستاد شركتهای مادر ارائه می‌گردد، می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. صرفه‌جویی در مقیاس اقتضا نموده كه نیروهای مزبور در ستاد شركت مادر مستقر گردند تا بتوانند با كمترین هزینه بهترین راهنماییها را به شركتهای تابعه ارائه نمایند. پس از قطع این ارتباط با شركتهای مادر كه همچنان دولتی خواهند ماند، شركتهای زیرمجموعه دچار یك خلاء كارشناسی خواهند گردید كه رفع آن به سالها زمان برای جذب یا تربیت كارشناسان توانمند نیاز دارد. 5- تجارب كشورهای توسعه یافته دنیا نشان می‌دهد كه تحقق خصوصی سازی در گرو شكل‌گیری نهادهای لازم در اقتصاد غیر دولتی است. از جمله این نهادها باید به شركتهای پیمانكاری و مشاوره توانمند اشاره نمود. خط‌مشی صنعت نفت در طی پنجاه سال اخیر برای تصدی‌گری در تمامی حوزه‌های كاری مرتبط، موجب شده كه بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز تقویت نگردد؛ حتی بسیاری از شركتهایی كه امروزه نام غیردولتی را یدك می‌كشند در واقع به نحوی به دولت وابسته هستند. علاوه بر اینكه به لحاظ حجم و تعداد این شركتها نمی‌توانند جای خالی بخش دولتی را در كوتاه مدت پرنمایند. لذا باید ضمن تدریجی بودن واگذاریها از هم‌اكنون به طریق مقتضی فضا برای رشد و توسعه بخش خصوصی فراهم گردد. http://www.alef.ir/content/view/10362انتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------